Allt om luftfuktighet inomhus

Allt om luftfuktighet inomhus

Luftfuktighet
Med rätt hjälpmedel är det enkelt att mäta luftfuktigheten hemma.

Ingen som läst något av de tidigare inlägg på denna blogg har nog kunnat undgå de möjliga fördelarna för luftfuktighet inomhus som finns med att ha en luftfuktare. Nackdelar med torr luft – ont i halsen, torr hy, med mera – vill vi ju helst undvika. Vi har även gått igenom vilken trendig inredningspryl luftfuktare är och hur man bäst tar hand om dem.

Allt detta förutsätter dock en sak, nämligen att du har koll på vilken luftfuktighet du faktiskt har hemma. Luftfuktarens syfte, förutom att se fin ut (vilket många av dem onekligen gör!) är att uppnå den ultimata fuktighetsnivån. Alltså är det klokt att mäta luftfuktigheten i hemmet, och därefter se till att man håller sig inom rekommenderad intervall.

Hur mäter man luftfuktighet?

För att mäta fuktighetsnivån själv hemma kan du använda dig av en hygrometer. Du placerar ut denna apparat i hemmet och läser av värdet med jämna mellanrum. Testa att placera den på flera olika platser, så får du ett så pålitligt resultat som möjligt.

Man kan också använda sig av en mer avancerad fuktmätare som mäter luftfuktigheten under en längre tidsperiod. Nivån på luftfuktigheten varierar och därför behöver fuktmätaren samla in data under en längre tid. Hygrometern placeras i utrymmet en längre period och sedan ska datan analyseras.

Vilken luftfuktighet bör vi sträva efter?

För både oss människor och våra hem anses en lagom nivå på luftfuktigheten inomhus ligga mellan 25-50% RF. En för låg luftfuktighet kan leda till att trägolv torkar och till och med spricker. Som boende kan man som nämnt ovan dessutom uppleva att huden blir torr och luftvägarna känns torra.

En relativ luftfuktighet på över 75% kan innebära en hög risk för mögelpåväxt. Mögel kräver dock fler förutsättningar än hög luftfuktighet för att frodas. Det krävs en viss värme samt att de rätta förutsättningarna uppfylls under en längre tidsperiod för att mögel ska börja växa. Därför är det alltid bra med en fuktmätning över en längre period.

Låter bra, men hur funkar det egentligen?

Luftfuktighet mäts i relativ luftfuktighet (RF), som är ett mått på hur mättad luften är med vattenånga vid en särskild temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga vid denna temperatur. Lite annorlunda formulerat: relativ luftfuktighet är andelen vattenånga som finns i luften i förhållande till den maximala mängden vattenånga luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen och lufttrycket. 

Den relativa luftfuktigheten är starkt länkad till temperaturen. Om luften värms upp sjunker den relativa luftfuktigheten. Detta sker naturligt under vintern då kall utomhusluft förs in i hemmet och blir uppvärmd. Sjunker temperaturen stiger istället den relativa luftfuktigheten. Detta är fallet i många källare, med resultatet att det är olämpligt att förvara material som lätt suger åt sig fukt där.

Vad ska man då göra om man har konstaterat en för att öka luftfuktighet hemma? (Växter blir glada för det, också!) Lämpliga åtgärder beror förstås på orsaken bakom problemen. Nedan är en lista över möjliga orsaker och åtgärder.

Installera en avfuktare

Att installera en avfuktare är oftast en praktisk och smidig lösning. Avfuktaren minskar fuktnivåerna och kan se till att de hålls på en lämplig nivå, för att ditt hem inte ska ta skada.

Förbättra ventilationen

Om fuktproblemen beror på brister i ventilationssystemet rekommenderas förstås att du vidtar åtgärder för en förbättrad ventilation. Det kan röra sig om att till exempel installera mekaniska frånluftsfläktar som ökar ventilationen i huset. Dessa får den fuktiga luften att ta rätt väg ut ur huset.

Att enbart öka ventilationen kan dock vara problematisk i kalla utrymmen, såsom en källare under sommaren. dessa fall är avfuktare en mer effektiv lösning.

Sanera mögel och röta

Har du redan bekräftat ett problem med mögel behöver detta såklart saneras. Avfuktning och ventilation förhindrar att förutsättningarna för mögelpåväxt inte uppfylls. Däremot kan de inte avlägsna befintligt mögel. Efter saneringen bör du förbättra ventilation och/eller avfuktning för att försäkra dig om att problemet inte uppstår igen.

Laga orsak till läcka

Om orsaken till fuktproblemet är en läcka ska denna självklart lagas, vare sig det är ett läckande rör eller ett läckande tak. En avfuktare kan bistå med att torka ut fuktskadan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *